Marek Černák-DOMEK STAV

Gromovová 12, 907 01 Myjava

Slovakia - Europe

0918082123

tekutetapety@tekutetapety.sk

tekutetapety


Napíšte nám

Marek Černák-Domek Stav Vaše osobné údaje spracúva za účelom vybavenia Vašej žiadosti a len v rozsahu, ktorý je potrebný na vyriešenie vašej žiadosti. Vaše údaje budú spracované v internom systéme po dobu platnosti požiadavky a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac na  ochrana osobnych údajov.